Vacature bs. de Regenboog

01 november 2018
Basisschool De Regenboog
Zoekt per ingang van 1 -12-2018 een onderwijsassistent met de omvang van 0,5 FTE. ( 0,25 FTE Regulier en 0,25 FTE op projectbasis)
We zoeken een onderwijsassistent die in staat is autonoom vorm te geven aan het invullen van onderwijsbehoeften van kleine groepjes / individuele leerlingen buiten de groep onder supervisie van de intern begeleider.
 
Reacties graag sturen voor 15 november naar franshaarbosch@deregenboog-goirle.nl