Cultuuronderwijs

Integraal Cultuurplan Goirle 2017-2020

Na enkele jaren pionieren op vele facetten van cultuuronderwijs voor 0-13 jarigen, is de tijd in Goirle rijp om te gaan voor een integrale aanpak. De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een intensieve samenwerking van partijen. Kindcentra Goirle, de basisscholen, kinderdagverblijven (KDV), peuterspeelzalen (PSZ), buitenschoolse opvang Van Besouw en Factorium Podiumkunsten anderzijds hebben elkaar gevonden en versterkt.

Vanuit het bestaande Cultuurplan Goirle, waarin de Combinatie Functie Cultuur de basis was en de scholen een voortraject voor Cultuureducatie met Kwaliteit hebben doorlopen, is het nu tijd voor een aanpak waarin ook Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 en de Muziek Impuls een duidelijke plaats innemen.

Alle partners en regelingen hebben één gemeenschappelijk doel:

het stimuleren van de (culturele) ontwikkeling van kinderen.

In de periode 2017-2020 willen we, door middel van de Kindcentra (en de kinderen zelf) niet allerlei losse activiteiten en op zichzelf staande trajecten worden uitgevoerd. We beogen een heldere aanpak waarbinnen scholen, kinderdagverblijven en BSO's zich op eigen wijze, passend binnen de visie van hun school/ instelling, cultureel kunnen ontwikkelen.
Hierin krijgen alle kinderen van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang jaarlijks een basisprogramma aangeboden. Hierdoor krijgen alle kinderen tussen 0-13 jaar lessen van kunstvakdocenten. Doel hiervan is kennismaken met de verschillende kunstuitingen zodat kinderen zich in hun totaliteit kunnen ontwikkelen en de weg naar de culturele activiteiten in het dorp weten te vinden.