Welkom bij Edu-Ley


Stichting BOOM, stichting Edu-Ley en stichting Samenwijs samen verder als Etuda

Stichting BOOM, stichting Edu-Ley en stichting Samenwijs gaan vanaf 2024 samen verder onder de naam Etuda. Ook de onderwijs/opvang locatie van uw kind(eren) maakt onderdeel uit van deze nieuwe stichting. Voor u en uw kind(eren) verandert er in de komende periode niets. Alle locaties van Etuda blijven op dezelfde manier onderwijs en opvang verzorgen zoals ze dat nu ook doen. Voor u blijft uw locatiedirecteur of manager opvang het vaste aanspreekpunt.

Aanleiding voor deze fusie
De fusie vormt een logisch vervolg op de intensieve en bestuurlijke samenwerking die Edu-Ley, BOOM en Samenwijs al jarenlang hebben. De bundeling van krachten in één stichting bevordert de kwaliteit van opvang en onderwijs op alle locaties van Etuda. Daarbij blijft er alle ruimte voor de eigenheid van de locatie van uw kind(eren). Op de achtergrond worden bedrijfsprocessen eenduidiger georganiseerd. Zo gaat er nóg meer aandacht naar de kwaliteit van onderwijs en opvang.

Toelichting op de naam Etuda
De naam Etuda is een speelse variant op het woord etude. Een etude is in de muziek een oefenstuk dat wordt gespeeld om de techniek van de muzikant op een hoger niveau te brengen. Een mooie vergelijking met de hoge kwaliteit die stichting Etuda wil bieden. Er zijn verschillende etudes voor verschillende instrumenten. Elk instrument kent zijn eigen uitdagingen. Dit past bij de diversiteit van de kinderen en van alle opvang- en onderwijslocaties van Etuda.

Nieuw bestuur
Vanaf 2024 is Sandra Beuving bestuursvoorzitter van de nieuwe stichting. Met haar haalt Etuda een bestuurder in huis met ervaring in onderwijs en zorg: "Mijn hart gaat sneller kloppen van de kans om bij te dragen aan brede ontwikkeling van kinderen in kinderopvang én onderwijs. De opgave die er ligt om in verbinding te werken aan de ontwikkeling van het kind tussen 0-13 jaar past mij. De kans om barrières weg te nemen en te laten zien wat wél mogelijk is spreekt mij enorm aan."


Vaste aanspreekpunt blijft
Voor u en uw kind(eren) verandert er in de komende periode niets. Alle locaties van Etuda blijven op dezelfde manier onderwijs en opvang verzorgen zoals ze dat nu ook doen. Voor u blijft uw locatiedirecteur of manager opvang het vaste aanspreekpunt.

Meer focus op kwaliteit
De periode tot aan de formele fusie wordt benut om de ondersteunende diensten goed op elkaar aan te sluiten. Zo ligt de focus vanaf 2024 volledig op de kwaliteit van opvang en onderwijs vanuit één integrale ontwikkellijn van 0-13 jaar. Etuda laat zich leiden door wat het beste is voor uw kind(eren)!

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Wij beantwoorden ze graag. U kunt mailen naar Remko Ouwehand, Interim Voorzitter College van Bestuur Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs, via: r.ouwehand@stichtingsamenwijs.nl