Vacature Leden Raad van Toezicht Edu-Ley

24 september 2018
Vanwege het naderende aftreden van twee van onze leden zoeken wij twee enthousiaste leden voor de raad van toezicht, met als aandachtsgebieden financiŽn en onderwijs
De personele unie Edu-Ley is ontstaan uit twee stichtingen voor primair onderwijs in Goirle, BOOG en†SKBG. Beide stichtingen hebben hetzelfde College van Bestuur (hierna CvB) en Raad van Toezicht†(hierna RvT). De RvT is primair verantwoordelijk voor het op onafhankelijke wijze toezicht houden op†het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de stichtingen. De RvT staat het CvB met†raad terzijde en is werkgever van de voorzitter van het CvB.

Beide stichtingen opereren vanuit hun eigen identiteit. Verwacht wordt dat een fusie op zeer korte termijn gerealiseerd zal worden, zodat het primair onderwijs van Goirle door deze krachtige vorm†van samenwerken klaar is voor de toekomst.

Edu-Ley vertegenwoordigt zes basisscholen: De Bron, de Regenboog, 't Schrijverke, Kameleon, Den†Bongerd en Open Hof. Zij stellen zich ten doel onderwijs en zorg te bieden aan kinderen in de leeftijd†van 4 t/m 12 jaar in de gemeente Goirle e.o. Zij doet dit op basis van algemene toegankelijkheid en†maximale ontwikkelkansen voor ieder kind.

De Stichting BOOG en Stichting SKBG hebben de functie van intern toezicht ondergebracht bij de†Raad van Toezicht (RvT). Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat de raad†bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor algemene kennis ťn†integrale besluitvorming zijn leden nodig die verschillende aandachtsgebieden hebben, maar bovenal†een helikopterview. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig zijn, dat zij in staat zijn†scherpe discussies collegiaal te voeren, dat ze weten waarop zij dienen te toetsen en dat ze de juiste†vragen kunnen stellen. De RvT staat het CvB met raad terzijde en is werkgever van de voorzitter van†het CvB. De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar en voorts zo vaak als dit nodig wordt geacht.†De RvT bestaat op dit moment uit 6 leden. Een benoemingsperiode van een RvT-lid is 4 jaar, met een†eenmalige verlenging van nog eens 4 jaar. Binnen de RvT zijn twee zetels op voordracht, een op†voordracht van de gemeente Goirle en een op voordracht van de gemeenschappelijke†medezeggenschapsraad (GMR) van BOOG en SKBG.

Vanwege het naderende aftreden van twee van onze leden zoeken wij,

twee enthousiaste leden voor de raad van toezicht.

Profiel lid RvT
• Heeft u ervaring met het integraal toezicht uitoefenen;
• Bent u in staat om afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
• Kunt u waar nodig de RvT naar buiten toe vertegenwoordigen;
• Heeft u inzicht in en affiniteit met (primair) onderwijs;
• Heeft u voldoende tijd en energie om de functie te vervullen;
• Bent u van onbesproken maatschappelijk gedrag;
• En voelt u zich betrokken bij Goirle?

Aanvullende criteria - aandachtsgebied financiŽn
• Heeft u een opleiding op het terrein van financiŽn/bedrijfsvoering gevolgd;
• Heeft u werkervaring op het terrein van financiŽn en bedrijfsvoering;
• Heeft u aantoonbare ervaring met het adviseren en toezicht houden met betrekking
financiŽle beheersing?

Aanvullende criteria - aandachtsgebied onderwijs
• Beschikt u over expertise van of heeft u affiniteit met het onderwijs en de juridische
aspecten daarvan?
• Heeft u een duidelijke visie op onderwijs, onderwijsontwikkelingen en
toekomstbestendig onderwijs;
• Beschikt u over een relevant (regionaal) onderwijsnetwerk;
• Bent u bekend met de bestuurlijke context van het onderwijs?

Herkent u zicht in ťťn van deze profielen? Dan gaan we graag met u in gesprek.

Procedure
De procedure wordt gestart door de Raad van Toezicht. Eťn zetel is op voordracht van de GMR en zij†zullen dus tijdig gekend worden in de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.†Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de voorzitter van de RvT, Maarten Pieters, op 06-55 15 10 13. GeÔnteresseerd? Gesprekken met kandidaten zijn voorzien 's avonds op 24, 25, 29 en†30 oktober. U kunt uw motivatie en curriculum vitae tot uiterlijk 15 oktober sturen naar het†secretariaat van de Raad van Toezicht; info@edu-ley.nl t.a.v. Maarten Pieters.